AGREMENTE ISCIR

  • PT A1 -2010 (instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa calda, cazane de abur de joasa presiune avand Pmax ≤ 400[kW] ).
  • PT C1- 2010 (instalare, montare, reparare la cazane de abur cu p > 0,5 bar, Q max = 120 t/h, Pmax = 16 bar, Tmax = 300 °).
  • PT C7 -2010 (verificare la deschidere-inchidere, reparare si reglare dispozitive de siguranta, avand DNmax = 50mm, Pmax = 200 bar) .
  • PT C9-2010 (instalare, montare, reparare la cazane de apa calda cu 400 kW < P ≤ 5000 kW si cazane de abur de joasa presiune cu 0,6 t/h < Q ≤ 10 t/h ).
  • PT C11-2010 (montare, punere in functiune, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru centrale termice).
  • RSVTI  (Activitati de supraveghere tehnica in utilizare a instaltiilor/echipamentelor ce intra sub incidenta Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, aflate in dotarea sau folosinta detinatorilor/utilizatorilor, in conformitate cu prescriptile tehnice ISCIR).
  • RADTI – RADTP – RADTA IP (Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare a documentatiei tehnice de automatizare la instalatii sub presiune).
  • Atestat RVT (Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, a cazanelor de apa calda cu puterea P < 400 KW, a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q < 0,6 t/h si a arzatoarelor cu combustibili gazosi si lichizi).
  • Atestat RTS (Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de ridicat).
  • Atestat RSL IP (Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatii sub presiune).